szkolenia bhp Białystok

Szkolenia BHP Białystok


Dbam, aby przeprowadzane szkolenia uwzględniały aktualne przepisy prawa i najnowszą wiedzę oraz odpowiadały potrzebom rynku.

W tej chwili oferuję:

Szkolenia BHP

 • – Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych
 • – Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 • – Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
 • – Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • – Szkolenie wstępne BHP – tylko instruktaż ogólny, według przepisów instruktaż stanowiskowy wykonuje przełożony lub pracodawca

Outsourcing BHP

 • Jako specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy mogę podjąć się wykonywania zadań służby BHP w firmie lub instytucji na zasadzie outsourcingu. Outsourcing BHP to powierzenie zadań służby BHP specjaliście spoza zakładu pracy. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane i zgodne z wymogami Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby BHP.

Inne usługi związane z BHP

 • – Udział w zespole prowadzącym postępowanie powypadkowe.
 • – Sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków.
 • – Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
 • – Opracowywanie instrukcji stanowiskowych.
 • – Wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
 • – Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.
 • – Przeglądy stanowisk pracy wraz z pisemnym protokołem informującym pracodawcę o nieprawidłowościach.
 • – Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • – Uczestniczenie w pracach komisji BHP w zakładzie pracy.

 


Założyłeś firmę i chcesz zatrudnić pracownika? Nie wiesz, jakie masz obowiązki związane z BHP?

szkolenia bhp białystok

Przedsiębiorca z chwilą zatrudnienia pierwszego pracownika staje się pracodawcą. W tym momencie powinien spełnić szereg obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podstawowym obowiązkiem jest przeszkolenie pracownika w dziedzinie BHP.

Przepis art. 237(3) § 2 Kodeksu pracy stanowi, że „pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (…)”.

Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy musi przebyć szkolenie wstępne. Takie szkolenie składa się z instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego. W opisywanym przypadku instruktaż ogólny może przeprowadzić pracodawca, który sam wykonuje zadania służby bhp (pod warunkiem, że wcześniej odbył 64-godzinne szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP) lub specjalista spoza zakładu pracy – czyli na przykład SPECodBHP.pl.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza pracodawca. Ale czy świeżo upieczony pracodawca może udzielić takiego instruktażu? Przepisy mówią jasno – tak, ale pod pewnymi warunkami. Aby udzielać instruktażu stanowiskowego, pracodawca musi mieć przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia takiego instruktażu.

Czy ma sens szkolenie pracodawcy tylko w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego? Moim zdaniem nie. Rozwiązanie jest proste – przedsiębiorca, który chce zatrudnić pracownika, powinien zgłosić się na szkolenie okresowe w dziedzinie BHP do Speca od BHP. Pracodawca zostanie przeszkolony, a pracownikowi udzielę instruktażu ogólnego.

W kolejnych latach pracodawca i jego podwładni są zobowiązani do odbywania szkoleń okresowych, których częstotliwość jest uzależniona od charakteru pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy.

Zainteresowanych moimi usługami zachęcam do zapoznania się z cennikiem: 
Cennik szkoleń bhp