Obowiązki pracodawcy związane z BHP

Jakie obowiązki związane z BHP musi spełnić pracodawca?

Przedsiębiorca z chwilą zatrudnienia pierwszego pracownika staje się pracodawcą.
W tym momencie powinien spełnić szereg obowiązków związanych z bezpieczeństwem
i higieną pracy.
Podstawowym obowiązkiem jest przeszkolenie pracownika w dziedzinie BHP.

Przepis art. 237(3) § 2 Kodeksu pracy stanowi, że „pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (…)”.

Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy musi przebyć szkolenie wstępne. Takie szkolenie składa się z instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego. W opisywanym przypadku instruktaż ogólny może przeprowadzić pracodawca, który sam wykonuje zadania służby bhp (pod warunkiem, że wcześniej odbył 64-godzinne szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP) lub specjalista spoza zakładu pracy – czyli na przykład SPECodBHP.pl.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza pracodawca. Ale czy świeżo upieczony pracodawca może udzielić takiego instruktażu? Przepisy mówią jasno – tak, ale pod pewnymi warunkami. Aby udzielać instruktażu stanowiskowego, pracodawca musi mieć przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia takiego instruktażu.

Czy ma sens szkolenie pracodawcy tylko w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego? Moim zdaniem nie. Rozwiązanie jest proste – przedsiębiorca, który chce zatrudnić pracownika, powinien zgłosić się na szkolenie okresowe w dziedzinie BHP do Speca od BHP. Pracodawca zostanie przeszkolony, a pracownikowi udzielę instruktażu ogólnego.

W kolejnych latach pracodawca i jego podwładni są zobowiązani do odbywania szkoleń okresowych, których częstotliwość jest uzależniona od charakteru pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy.

Zainteresowanych moimi usługami zachęcam do zapoznania się z cennikiem:
Cennik szkoleń bhp