Wdrażanie RODO


Czym jest wdrażanie RODO i dlaczego warto przetwarzać dane zgodnie z w wymaganiami RODO?

Firmy, które planują przyszłość i liczą się z konsekwencjami swoich działań muszą się zmierzyć z obowiązkami wynikającymi z RODO.
Konsekwencje zaniedbania sfery ochrony danych można dotkliwie odczuć, przede wszystkim w wymiarze finansowym.

Nie chodzi jednak tylko o pieniądze, ale także (a może przede wszystkim) o relacje z coraz bardziej wymagającymi klientami.

Z perspektywy klientów firma, która wdrożyła RODO i otwarcie o tym mówi, jest godna zaufania i zapewnia poczucie, że dane osoby prywatnej (które w dzisiejszych czasach są bardzo cennym „towarem”) są przetwarzane w sposób bezpieczny. Klienci czują się pewnie wiedząc, że w każdej chwili mogą sprawdzić, co administrator robi z ich danymi – mają nad nimi swoistą kontrolę.


Chcecie przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO?

 

Chętnie pomogę w dostosowaniu firmy do wymagań RODO
Oto, jakie działania są niezbędne:

– Analiza, czy wymagane jest stworzenie dokumentu o nazwie „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych” oraz zaleceń dotyczących zarządzania systemem informatycznym wg art. 24 i art. 32 RODO.

– W razie konieczności aktualizacja bądź stworzenie wspomnianych dokumentów.

– Współtworzenie dokumentu „Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych”.

– Na podstawie analizy ryzyka i na podstawie art. 30 RODO stworzenie dokumentu o nazwie „Rejestr czynności przetwarzania”, a jeśli jest to wymagane, również dokumentu o nazwie „Rejestr kategorii czynności przetwarzania”.

– Analiza i aktualizacja bądź stworzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz wzorów upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i oświadczenia osoby upoważnionej.

– Stworzenie dokumentu opisującego procedurę postępowania w przypadku wystąpienia naruszeń i/lub incydentów związanych z ochroną danych osobowych wg art. 33 i art. 34 RODO.

– Analiza i aktualizacja bądź stworzenie wzoru umów powierzenia danych osobowych i rejestru tych umów.

– Stworzenie niezbędnych formularzy zgód na przetwarzanie danych osobowych, klauzul informacyjnych, rejestrów, upoważnień i oświadczeń wymaganych w RODO.

– Jednorazowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w postaci prezentacji.

W cenniku usług opisana jest procedura wyceny wdrożenia RODO.