SARS-CoV-2

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego związana z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2

  • Państwowa Inspekcja Pracy w maju 2020 r. wydała zalecenia w sprawie bezpiecznej pracy w czasie pandemii koronawirusa. Przypomina m.in. o konieczności podjęcia środków bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2.
    Główny Inspektor Pracy w komunikacie kierowanym do pracodawców napisał m.in. „Podobnie jak w normalnych warunkach pracy, także w czasie obowiązywania ograniczeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa identyfikacja zagrożeń fizycznych, biologicznych, chemicznych, a także psychospołecznych oraz prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka w środowisku pracy to punkt wyjściowy w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)”.
  • Jak pisze Gazeta Prawna „Do końca tego roku (2020) PIP przeprowadzi kilkadziesiąt tysięcy kontroli w firmach. Podczas każdej z nich inspektorzy pracy mają sprawdzić m.in., czy firmy wyposażyły zatrudnionych w środki ochronne i czy oceniły ryzyko zawodowe związane z możliwością zakażenia się koronawirusem. Ten ostatni obowiązek w praktyce sprawia problemy zatrudniającym. Z kontroli PIP przeprowadzonych w okresie pandemii (od 15 marca 2020 r.) wynika, że brak aktualizacji ocen ryzyka zawodowego pod kątem zagrożeń epidemiologicznych był jednym z głównych ujawnianych uchybień (inspektorzy wydali łącznie 33 tys. decyzji z zakresu bhp).”

 

Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem oceny ryzyka zawodowego uwzględniającej zagrożenie wirusem SARS-CoV-2, zapraszam do kontaktu.