szkolenia bhp Białystok

OFERTA | Szkolenia BHP Białystok | Usługi BHP

Dbam, aby przeprowadzane szkolenia uwzględniały aktualne przepisy prawa i najnowszą wiedzę oraz odpowiadały potrzebom rynku.

W tej chwili oferuję:

Nadzór BHP na budowie

 • Jako specjalista BHP w ramach nadzoru będę między innymi:
 • – monitorował warunki pracy podczas inwestycji,
 • – dostarczał informacji o zidentyfikowanych zagrożeniach dla życia i zdrowia pracowników,
 • – weryfikował dokumentację BHP firm działających w obszarze inwestycji (np. ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, zaświadczenia o badaniach lekarskich i o szkoleniach BHP).

Szkolenia BHP

 • – Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych
 • – Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 • – Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
 • – Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • – Szkolenie wstępne BHP – tylko instruktaż ogólny, według przepisów instruktaż stanowiskowy wykonuje przełożony lub pracodawca.

Outsourcing BHP

 • Jako specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy mogę podjąć się wykonywania zadań służby BHP w firmie lub instytucji na zasadzie outsourcingu. Outsourcing BHP to powierzenie zadań służby BHP specjaliście spoza zakładu pracy. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane i zgodne z wymogami Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby BHP.

Inne usługi związane z BHP

 • – Udział w zespole prowadzącym postępowanie powypadkowe.
 • – Sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków.
 • – Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
 • – Opracowywanie instrukcji stanowiskowych.
 • – Wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
 • – Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.
 • – Przeglądy stanowisk pracy wraz z pisemnym protokołem informującym pracodawcę o nieprawidłowościach.
 • – Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy.